Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-12-18
       
Ç       Str:  
<   01 - 135 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     3,75 MB  
<   02 - 136 Referatsaker.mp3     457,27 KB  
<   03 - 137 Orienteringar frp saksgrupper og ordførar.mp3     3,85 MB  
<   04 - 138 Gebyr vatn, avlaup og tømming av slamavskiljingar.mp3     10,72 MB  
<   05 - 139 Medlemskap HOG energi og Brusslekontoret.mp3     950,32 KB  
<   06 - 140 Sambandet Vest AS.mp3     1,07 MB  
<   07 - 141 Ordførargodtgjersla.mp3     4,23 MB  
<   08 - 142 Valdag og valstyre Stortingsvalet.mp3     555,77 KB  
<   09 - 143 Møteplan 1 halvår 2013.mp3     269,70 KB  
<   10 - 149 Sund frivilligsentral.mp3     2,47 MB  
<   11 - 144 Budsjett 2013 og økonomiplan.mp3     44,04 MB  
<   12 - Info om sykkel VM til Bergensregionen.mp3     12,03 MB  
<   13 - 145 Regulering av festeavgift for graver.mp3     947,60 KB  
<   14 - 146 Suppleringsval politiske verv.mp3     466,62 KB  
<   15 - 147 Suppleringsval politiske verv.mp3     1,75 MB  
<   16 - 148 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     2,55 MB  

Denne tenesta er levert av: