Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Mte 2013
       
      Str:  
0   2013-02-05     46,71 MB  
0   2013-04-16     64,43 MB  
0   2013-05-14     53,47 MB  
0   2013-06-18     77,14 MB  
0   2013-10-15     55,36 MB  
0   2013-11-12     40,97 MB  
0   2013-12-17     55,97 MB  

Denne tenesta er levert av: