Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2013 > 2013-02-05
       
Ç       Str:  
<   001 - Opning, innkalling, saksliste og protokoll.mp3     887,67 KB  
<   002 - Orientering frå rektor ved Sotra vid. skule.mp3     16,63 MB  
<   002a - Spørsmål til administrasjonen.mp3     523,29 KB  
<   003 - Fullmaktsvedtak.mp3     173,60 KB  
<   004 - Orienteringar frå ordførar og saksgruppene.mp3     106,13 KB  
<   005 - Tilbygg Stranda skule.mp3     8,34 MB  
<   006 - Grunnkjøp vegutviding Hammarsland - Kørelen.mp3     1,02 MB  
<   007 - Kommunal planstrategi 2013 - 2015.mp3     6,83 MB  
<   008 - Betre saman for barna.mp3     4,58 MB  
<   009 - Stortingsvalet 2013 - valkrinsar.mp3     1.002,82 KB  
<   010 - Fritak politiske verv, suppleringsval.mp3     523,78 KB  
<   011 - Spørsmål og interpellasjonar.mp3     6,16 MB  

Denne tenesta er levert av: