Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2013 > 2013-04-16
       
Ç       Str:  
<   01 - 012 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,24 MB  
<   02 - 013 Referatsaker og orientering frå rådmannen.mp3     14,66 MB  
<   03 - 014 Orientering frå politiske organ og ordførar.mp3     5,11 MB  
<   04 - 015 Regional bygningsvernkonsulent.mp3     1,31 MB  
<   05 - 016 Risiko og sårbarheitsarbeid.mp3     2,58 MB  
<   06 - 017 Føresegner for adressering.mp3     371,41 KB  
<   07 - 018 Overtaking av kommunal tomt Sund sportsklubb.mp3     4,71 MB  
<   08 - 019 Vidareføring reg.plan Skaganeset.mp3     5,97 MB  
<   09 - 020 Reg.plan Vorland-Forland.mp3     502,95 KB  
<   10 - 021 Grunnavtaler Vorland-Forland.mp3     387,94 KB  
<   11 - 022 Kartlegging strandsone og næringsareal.mp3     1,09 MB  
<   12 - 023 Utvida barnevernvakt.mp3     2,46 MB  
<   13 - 024 Nye vedtekter for IUA.mp3     1,03 MB  
<   14 - 025 Moglegheitsstudie.mp3     10,28 MB  
<   15 - 026 Spørjerunde.mp3     12,76 MB  

Denne tenesta er levert av: