Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2013 > 2013-05-14
       
Ç       Str:  
<   01 - 27 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1.014,28 KB  
<   02 - 28 Referatsaker og orientering frå rådmannen.mp3     5,98 MB  
<   03 - 29 Orientering frå politiske organ.mp3     1,79 MB  
<   04 - 30 Økonomirapport 1. kvartal 2013.mp3     4,28 MB  
<   05 - 31 Låneopptak vegforskottering.mp3     465,12 KB  
<   06 - 32 Etterbruk av Sund skule.mp3     11,65 MB  
<   07 - 33 Utviding av Skogsvåg skule - val av konsept.mp3     9,51 MB  
<   08 - 34 Kommunal planstrategi.mp3     1,15 MB  
<   09 - 35 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     17,67 MB  

Denne tenesta er levert av: