Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2013 > 2013-06-18
       
Ç       Str:  
<   01 - 036 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     908,58 KB  
<   02 - 037 og 038 Referatsaker og orienteringar.mp3     5,50 MB  
<   03 - 039 Saker til gen.forsamling Sund VA.mp3     10,70 MB  
<   04 - 040 Årsmelding 2012, kontrollutvalet.mp3     5,52 MB  
<   05 - 044 Forvaltningsrevisjon innan investeringsprosjekt.mp3     16,39 MB  
<   06 - 041 Sund Eigedomsutvikling, rekneskap og årsmelding 2012.mp3     3,76 MB  
<   07 - 042 Sund kommune, årsmelding 2012.mp3     4,48 MB  
<   08 - 043 Sund kommune, årsrekneskap 2012.mp3     6,09 MB  
<   09 - 045 IKT-strategi Region Vest.mp3     3,51 MB  
<   10 - 046 Fv 555 finansiering Hammarsland - Kørelen.mp3     304,03 KB  
<   11 - 047 Finansiering, regulering av fv 555 og 561.mp3     1,37 MB  
<   12 - 048 Avtale om kjøp av grunn Porsvika.mp3     693,21 KB  
<   13 - 049 Rullering barnehageplan.mp3     5,24 MB  
<   14 - 050 Sykkel VM 2017.mp3     1,15 MB  
<   15 - 051 Søknad om permisjon frå politiske verv.mp3     2,37 MB  
<   16 - 052 Møteplan 2. halvår.mp3     1,88 MB  
<   17 - 053 Spørjerunde.mp3     7,34 MB  

Denne tenesta er levert av: