Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2013 > 2013-10-15
       
Ç       Str:  
<   01 - 68 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,26 MB  
<   02 - 69 Referatsaker.mp3     4,20 MB  
<   03 - 70 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     3,86 MB  
<   04 - 71 Renovasjonsgebyr 2014.mp3     1,46 MB  
<   05 - 72 Handtering av hushaldningsavfall.mp3     403,29 KB  
<   06 - 73 Aksjar Sotrasambandet.mp3     2,05 MB  
<   07 - 74 Føresegner for adressering.mp3     609,80 KB  
<   08 - 75 Samarbeid med Helse Bergen m.fl..mp3     1,55 MB  
<   09 - 79 Utviding av Skogsvåg skule.mp3     24,85 MB  
<   10 - 77 Søknad om fritak frå politiske verv.mp3     1,91 MB  
<   11 - 78 Interpellasjonar og spørsål.mp3     3,47 MB  
<   12 - 76 Val av ny ordførar.mp3     9,76 MB  

Denne tenesta er levert av: