Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2013 > 2013-11-12
       
Ç       Str:  
<   01 - 080 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     750,89 KB  
<   02 - Info om samhandlingsreforma.mp3     12,79 MB  
<   03 - 081 Referatsakar.mp3     231,82 KB  
<   04 - 082 Orientering frå ordførar.mp3     2,15 MB  
<   05 - 083 Tilskot til anlegg for idrett.mp3     226,64 KB  
<   06 - 084 Handlingsplan for idrett.mp3     498,75 KB  
<   07 - 085 Handlingsplan mot mobbing.mp3     5,99 MB  
<   08 - 086 Adresseprosjekt i Sund kommune.mp3     1,62 MB  
<   09 - 087 Prøvetid ved tilsetting.mp3     2,61 MB  
<   10 - 088 Utlysing av stillingar.mp3     435,19 KB  
<   11 - 089 Økonomirapport 3. kvartal.mp3     8,93 MB  
<   12 - 090 Revisjonsavtale og vurdering av opsjon.mp3     793,83 KB  
<   13 - 091 Kommunal garanti for lån Sund VA.mp3     1,06 MB  
<   14 - 092 Kandidatar til styre i helseføretak.mp3     458,70 KB  
<   15 - 093 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     2,49 MB  

Denne tenesta er levert av: