Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2013 > 2013-12-17
       
Ç       Str:  
<   01 - 094 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     680,16 KB  
<   02 - Dokument til møtet.mp3     825,82 KB  
<   03 - Arbeidsmiljøprisen.mp3     1,58 MB  
<   04 - 095 Referatsaker.mp3     260,84 KB  
<   05 - 096 Orientering frå ordførar.mp3     4,56 MB  
<   06 - 098 Gebyr vatn og avlaup.mp3     8,05 MB  
<   07 - 099 Busetjing av flyktningar.mp3     2,61 MB  
<   08 - 097 Budsjett og økonomiplan.mp3     17,61 MB  
<   09 - 100 Lokale retningsliner for finansiering.mp3     998,37 KB  
<   10 - 101 Investering IKT Sundheimen.mp3     811,95 KB  
<   11 - 102 Budsjettjustering 2013.mp3     3,01 MB  
<   12 - 103 Reg.plan Uselholmvika Forland.mp3     1,51 MB  
<   13 - 104 Kulturminneplan.mp3     332,20 KB  
<   14 - 105 StyrerepresentasjonSotra brannvern.mp3     796,59 KB  
<   15 - 106 Suppleringsval saksgruppe levekår og nærmiljø.mp3     526,76 KB  
<   16 - 107 Møteplan 2014.mp3     1,57 MB  
<   17 - 108 Konkurranseutsetting av kommunale tenester.mp3     4,67 MB  
<   18 - 109 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     5,71 MB  

Denne tenesta er levert av: