Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2014 > 2014-02-11
       
Ç       Str:  
<   001 - 14 Godkj. innkalling m.v. 1.mp3     1,72 MB  
<   001 - 14 Godkj. innkallling m.v. 2.mp3     333,98 KB  
<   002 - 14 Referatsaker & orienteringar 1.mp3     15,43 MB  
<   002 - 14 Referatsaker & orienteringar 2.mp3     6,12 MB  
<   003 - 14 Orienteringar ordførar & pol. organ 1.mp3     268,03 KB  
<   003 - 14 Orienteringar ordførar & pol. organ 2.mp3     2,73 MB  
<   004 - 14 Reguleringsendring.mp3     861,21 KB  
<   005 -14 Oppstart av planarbeid. Reg.endring.mp3     860,02 KB  
<   006 - 14 Reg.plan Spar - Forland.mp3     1,30 MB  
<   007 - 14 The tall ships races. Ungdomsarbeid.mp3     1,89 MB  
<   008 - 14 Endring av SFO-vedtekter.mp3     9,49 MB  
<   009 - 14 Mandat. Utarb. av ny beredskapsplan.mp3     4,26 MB  
<   010 - 14 Interpellasjonar og sprsmål.mp3     14,52 MB  
<   012 - 14 Opptak av nye medlemmer i BOF.mp3     583,95 KB  

Denne tenesta er levert av: