Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2014 > 2014-03-25
       
Ç       Str:  
<   01 - 013 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     222,84 KB  
<   02 - Orientering om vindkraftprosjekt.mp3     12,45 MB  
<   03 -014 Referatsaker.mp3     7,10 MB  
<   04 - 015 Orientering frå ordførar.mp3     8,39 MB  
<   05 - 016 Årsmelding kontrollutvalet.mp3     5,70 MB  
<   06 - 017 Budsjettramme kontrollutval.mp3     5,96 MB  
<   07 - 018 Detaljreg.plan vegutbetring.mp3     2,54 MB  
<   08 - 019 Søknad om dispensasjon.mp3     566,98 KB  
<   09 - 020 Kvinner i moderne barselomsorg.mp3     3,23 MB  
<   10 - 021 Klage på namnesak.mp3     1,45 MB  
<   11 - 022 Medlemmer til politisk referansegruppe.mp3     2,31 MB  
<   12 - 023 Val av styremedlemmar.mp3     637,59 KB  
<   13 - 024 Høyring reservasjonsordning legar.mp3     14,84 MB  
<   14 - 025 Interpellasjon og spørsmål.mp3     9,61 MB  

Denne tenesta er levert av: