Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2014 > 2014-05-20
       
Ç       Str:  
<   01 - 26 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,29 MB  
<   02 - 27 Referatsaker.mp3     3,40 MB  
<   03 - 28 Orientering frå ordførar.mp3     3,77 MB  
<   04 - 29 Økonomirapport pr 1. kvartal.mp3     4,21 MB  
<   05 - 30 Prosjektstyring i Sund kommune.mp3     2,13 MB  
<   06 - 31 Flytting av kulturkontor og bibliotek.mp3     9,42 MB  
<   07 - 32 Tilbod utviding Skogsvåg skule.mp3     4,36 MB  
<   08 - 33 Utbyggingsavtale utviding fv 199 Forland.mp3     3,67 MB  
<   09 - 34 Statusmelding plansaker.mp3     3,54 MB  
<   10 - Forsøksordning stemmerett for ungdom.mp3     2,49 MB  
<   11 - 35 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     14,42 MB  

Denne tenesta er levert av: