Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2014 > 2014-09-16
       
Ç       Str:  
<   01 - Namneopprop.mp3     566,32 KB  
<   02 - 063 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     951,96 KB  
<   03 - 064 Orientering om kommunereforma.mp3     20,09 MB  
<   04 - 064 Orientering frå BIR.mp3     8,48 MB  
<   05 - 064 Referatsaker.mp3     2,36 MB  
<   06 - 065 Orientering frå ordførar.mp3     1,49 MB  
<   07 - 066 IFO Tilsyn med forsøpling.mp3     336,63 KB  
<   08 - 074 Økonomirapport pr 2. kvartal.mp3     468,80 KB  
<   09 - 067 Plan for forvaltningsrevisjon.mp3     3,03 MB  
<   10 - 068 Plan for selskapskontroll.mp3     989,70 KB  
<   11 - 069 Kystros.mp3     357,87 KB  
<   12 - 070 Regulerinsplan Spildepollen bustadområde.mp3     754,52 KB  
<   13 - 071 Retningsliner for skulane elevfråvær.mp3     1,21 MB  
<   14 - 072 Melding om dagtilbod.mp3     3,43 MB  
<   15 - 073 Nye omsorgsbustader.mp3     1,68 MB  
<   16 - 075 Rullering av kommuneplan.mp3     1,66 MB  
<   17 - 076 Fjell kommune rullering kommuneplan.mp3     2,73 MB  
<   18 - 077 Regional plan senterstruktur.mp3     2,13 MB  
<   19 - 078 Bygdeboknemnda namnesak.mp3     459,59 KB  
<   20 - 079 Suppleringsval varamedlemmar.mp3     445,43 KB  
<   21 - 080 Justert møteplan.mp3     467,91 KB  
<   22 - 081 Styrehonorar kommunale selskap.mp3     1,79 MB  

Denne tenesta er levert av: