Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2014 > 2014-10-14
       
Ç       Str:  
<   01 - 086 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     639,07 KB  
<   02 - 087 Info trygge kvinner barselomsorg.mp3     6,39 MB  
<   03 - 087 Referatsaker.mp3     609,26 KB  
<   04 - 088 Orientering frå ordførar.mp3     2,07 MB  
<   05 - 089 Rullering av bustadsosial handlingsplan.mp3     4,88 MB  
<   06 - 090 Evaluering av ungdomskontoret.mp3     2,99 MB  
<   07 - 091 Reguleringsplan Spildepollen bustadområde.mp3     3,21 MB  
<   08 - 092 Vedtektsendring Trellevik kystkultusenter.mp3     1,40 MB  
<   09 - 094 Kommunereforma - prosess vidare.mp3     25,87 MB  
<   10 - 093 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     5,91 MB  

Denne tenesta er levert av: