Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2014 > 2014-11-11
       
Ç       Str:  
<   01 - 095 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     745,95 KB  
<   02 - 096 Referatsaker.mp3     7,58 MB  
<   03 - 097 Orienteringar frå ordførar m.m..mp3     6,54 MB  
<   04 - 099 Økonomiplan 3. kvartal.mp3     4,37 MB  
<   05 - 100 Reg.plan Eidesjøen.mp3     1,02 MB  
<   06 - 101 Reguleringsendring Lavikaneset.mp3     381,77 KB  
<   07 - 102 Reguleringsplan Skoge.mp3     2,21 MB  
<   08 - 103 Rullering kommuneplan Skogsskiftet.mp3     1,57 MB  
<   09 - 104 Søknad om fritak politiske verv.mp3     639,45 KB  
<   10 - 105 Status plansaker.mp3     812,32 KB  
<   11 - 106 Spørjerunde.mp3     2,28 MB  

Denne tenesta er levert av: