Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2014 > 2014-12-16
       
Ç       Str:  
<   01 Arbeidsmiljøprisen.mp3     1,10 MB  
<   02 - 107 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     827,70 KB  
<   03 - 108 Referatsaker, orienteringar.mp3     2,94 MB  
<   04 - 109 Orientering frå politiske organ og ordførar.mp3     2,94 MB  
<   05 - 110 Gebyr vatn, avlaup og slamavskiljarar.mp3     937,99 KB  
<   06 - 111 Renovasjonsgebyr.mp3     901,57 KB  
<   07 - 122 Gode Sirklar AS.mp3     17,07 MB  
<   08 - 112 Endring tal på kommunstyrerepresentantar.mp3     3,50 MB  
<   09 - 113 Endring medlemstalet i saksgruppene.mp3     4,41 MB  
<   10 - 114 Budsjett og økonomiplan.mp3     32,21 MB  
<   11 - 115 Rehabilitering og utbygging ungdomsskulen.mp3     1,91 MB  
<   12 - 116 Budsjettjusteringar 2014.mp3     514,05 KB  
<   13 - 117 Høyring plan for vassregion Hordaland.mp3     1,34 MB  
<   14 - 118 Strategi for innfartsparkering høyring.mp3     316,99 KB  
<   15 - 119 Møteplan politiske organ.mp3     1,92 MB  
<   16 - 120 Modellbibliotek Hordaland.mp3     315,63 KB  
<   17 - 121 Dispensasjonssøknad vedk. Skuggen bustadfelt på Forland.mp3     7,48 MB  
<   18 - 124 Samarbeid mellom Helse Bergen og kommunane.mp3     317,84 KB  
<   19 - 123 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     4,18 MB  

Denne tenesta er levert av: