Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2015 > 2015-02-11
       
Ç       Str:  
<   01 - Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     945,16 KB  
<   02 - Referatsaker og orientering frå biblioteksjefen.mp3     10,53 MB  
<   03 - Orientering frå ordførar.mp3     3,87 MB  
<   04 - Gode Sirklar, auka eigenkapital.mp3     3,32 MB  
<   05 - Gode Sirklar, handlingsplan.mp3     1,63 MB  
<   06 - Reguleringsplan for 42-1 Kårevik.mp3     6,32 MB  
<   07 - Planprogram kommunedelplan Skogsskiftet.mp3     1,50 MB  
<   08 - Planprogram kommuneplan samfunnsdel.mp3     154,97 KB  
<   09 - Endring av valkrinsane.mp3     793,52 KB  
<   10 - Spørsmål og interpellasjonar.mp3     9,27 MB  

Denne tenesta er levert av: