Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2015 > 2015-03-24
       
Ç       Str:  
<   01 - 11 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,65 MB  
<   02 - 12 Orientering om asylmottaket.mp3     9,28 MB  
<   03 - 12 Orientering frå rådmann og referatsaker.mp3     9,39 MB  
<   04 - 13 Orientering frå ordførar.mp3     3,86 MB  
<   05 - 14 Overføring av lån Sund energi.mp3     187,05 KB  
<   06 - 15 Statstilskot fiskerihamn Porsvika.mp3     4,01 MB  
<   07 - 16 Rullering kommunedelplan trafikksikring.mp3     2,94 MB  
<   08 - 17 Rullering hovuplan VA.mp3     2,09 MB  
<   09 - 18 Oppstart eldreplan.mp3     1,71 MB  
<   10 - 19 Rusmiddelpolitisk handlingsplan.mp3     1,35 MB  
<   11 - 20 Friluftsliv på dagsorden.mp3     3,33 MB  
<   12 - 21 Brannsamarbeid val til interimstyre.mp3     1,31 MB  
<   13 - 23 Prinsippsak utbyggingsavtalar.mp3     936,16 KB  
<   14 - 24 Nytt ventilasjonsanlegg.mp3     1,44 MB  
<   15 - 22 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     5,78 MB  

Denne tenesta er levert av: