Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2015 > 2015-05-12
       
Ç       Str:  
<   01 - 025 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     735,00 KB  
<   02 - 026 Referatsaker, orienteringsr.mp3     10,15 MB  
<   03 - 027 Orientering frå ordførar.mp3     5,19 MB  
<   04 - 028 Korsfjorden som marint verneområde.mp3     24,38 MB  
<   05 - 029 Årsmelding kontrollutvalet.mp3     2,41 MB  
<   06 - 030 Fritak frå politiske verv.mp3     1.004,81 KB  
<   07 - 031 Sund bygdemuseum.mp3     2,18 MB  
<   08 - 032 Utbyggingsavtale Porsvika.mp3     853,78 KB  
<   09 - 033 Økonomirapport 1. kvartal.mp3     10,28 MB  
<   10 - 034 Prinsippsak for utbyggingsavtaler.mp3     325,10 KB  
<   11 - 035 Endring møteplan.mp3     54,21 KB  
<   12 - 036 Val av styre Sund eigedomsutvikling.mp3     1,40 MB  
<   13 - 037 Statusmelding plansaker.mp3     242,60 KB  
<   14 - 038 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     4,83 MB  

Denne tenesta er levert av: