Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2015 > 2015-09-08
       
Ç       Str:  
<   01 - 062 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,63 MB  
<   02 - 063 Orientering frå BUF etat.mp3     6,36 MB  
<   03 - 063 Referatsaker.mp3     890,02 KB  
<   04 - 064 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     5,34 MB  
<   05 - 065 Bergensalliansen brann og redning.mp3     1,77 MB  
<   06 - 067 Kommunekompasset.mp3     1,34 MB  
<   07 - 082 Kjøp av bustad Hammarsland.mp3     2,64 MB  
<   08 - 083 Kjøp av bustad Kyrkjevegen.mp3     483,49 KB  
<   09 - 068 Auke i busetjing av flyktningar.mp3     10,65 MB  
<   10 - 069 Oppløysing av BOH.mp3     484,36 KB  
<   11 - 070 Lønspolitisk plan.mp3     8,25 MB  
<   12 - 071 Lesebrett som politikarverktøy.mp3     1,38 MB  
<   13 - 072 Godtgjersle for arbeid med valet.mp3     498,02 KB  
<   14 - 073 Regulering næringsområde Golta.mp3     255,75 KB  
<   15 - 074 Høyring vassregion Hordland.mp3     240,23 KB  
<   16 - 075 Bruk av kurssenteret.mp3     2,33 MB  
<   17 - 076 Rehabilitering Sund ungdomsskule.mp3     3,04 MB  
<   18 - 077 Høyring eigedomsskatt på arbeidsmaskiner.mp3     2,68 MB  
<   19 - 078 Reg.plan Skoge.mp3     1,48 MB  
<   20 - 081 Status plansaker.mp3     1,42 MB  
<   21 - 084 Høyring regional arealplan.mp3     177,40 KB  
<   22 - 085 Interpellasjon og spørsmål.mp3     6,18 MB  

Denne tenesta er levert av: