Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2015 > 2015-11-10
       
Ç       Str:  
<   01 - 096 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     2,20 MB  
<   02 - 097 Referatsaker.mp3     83,34 KB  
<   03 - Orientering fra ordførar og politiske organ.mp3     148,50 KB  
<   04 - 099 Forvaltningsrevisjon.mp3     13,61 MB  
<   05 - 100 Regional areal og transportplan.mp3     2,98 MB  
<   06 - 101 Planprogram regional transportplan.mp3     520,01 KB  
<   07 - 102 Felles næringsplan.mp3     878,06 KB  
<   08 - 103 Namnesak.mp3     883,66 KB  
<   09 - 104 Invitasjon deltaking omsorgstenesta.mp3     542,95 KB  
<   10 - 105 Tenesteavtale mellom Helse Bergen og kommunane.mp3     1,18 MB  
<   11 - 106 Økonomirapport 3. kvartal.mp3     10,31 MB  
<   12 - 107 - 129 Diverse val.mp3     10,80 MB  
<   13 - 130 Møteplan 2016.mp3     2,81 MB  
<   14 - 131 Spørjerunde.mp3     3,25 MB  
<   15 - 132 Val forhandlingsutval.mp3     1.009,34 KB  

Denne tenesta er levert av: