Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2015 > 2015-12-15
       
Ç       Str:  
<   01 - Arbeidsmiljøprisen.mp3     1,22 MB  
<   02 - 133 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     559,36 KB  
<   03 - 134 Referatsaker orientering frå NAV.mp3     4,50 MB  
<   04 - 135 Orientering frå ordførar mm.mp3     5,03 MB  
<   05 - 136 VA - gebyr.mp3     4,46 MB  
<   06 - 137 Renovasjonsgebyr.mp3     404,95 KB  
<   07 - 138 Busetjing av flyktningar.mp3     12,39 MB  
<   08 - 139 Budsjett og økonomiplan.mp3     15,97 MB  
<   09 - 140 Budsjettjusteringar investeringar.mp3     3,57 MB  
<   10 - 141 Budsjettjusteringar drift.mp3     295,22 KB  
<   11 - 142 Forskrifter tilskudd private barnehagar.mp3     233,11 KB  
<   12 - 143 Høyring beredskap brusambanda.mp3     693,91 KB  
<   13 - 144 Møteplan politiske organ.mp3     474,14 KB  
<   14 - 145 Spørjerunde.mp3     3,66 MB  

Denne tenesta er levert av: