Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Mte 2016
       
      Str:  
0   2016-02-09     50,34 MB  
0   2016-04-12     46,66 MB  
0   2016-05-11     43,93 MB  
0   2016-06-13     59,01 MB  
0   2016-09-12     57,71 MB  
0   2016-10-18     58,22 MB  
0   2016-11-15     43,32 MB  
0   2016-12-13     56,90 MB  

Denne tenesta er levert av: