Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2016 > 2016-02-09
       
Ç       Str:  
<   01 - 001 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     587,72 KB  
<   02 - 002 Referatsaker, orienteringar.mp3     257,39 KB  
<   03 - 003 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     5,41 MB  
<   04 - 008 Gebyrregulativ Sund VA.mp3     5,68 MB  
<   05 - 004 Reguleringsplan Skaganeset.mp3     3,99 MB  
<   06 - 005 Kommunereformarbeid.mp3     11,45 MB  
<   07 - 006 Høyring nytt inntektssystem.mp3     750,68 KB  
<   08 - 007 Gebyrregulativ arealeininga.mp3     1,37 MB  
<   09 - 009 Rapport opplæring og spesialundervisning.mp3     1,99 MB  
<   10 - 010 Eigarskapsmelding.mp3     2,52 MB  
<   11 - 011 Planstrategi.mp3     6,45 MB  
<   12 - 012 Rapport friluftslivets år.mp3     1,49 MB  
<   13 - 013 Samarbeid kommunen og frivillig sektor.mp3     2,79 MB  
<   14 - 014 Val - råd fpr menneskje med nedsett funksjonsevne.mp3     798,89 KB  
<   15 - 015 Val kontrollutval - endring.mp3     428,72 KB  
<   16 - 016 Styremedlemmer til Kleppevik minnefond.mp3     582,45 KB  
<   17 - 017 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     3,87 MB  

Denne tenesta er levert av: