Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2016 > 2016-04-12
       
Ç       Str:  
<   01 - 018 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,51 MB  
<   02 - Orientering BRB.mp3     4,83 MB  
<   03 - Orientering Gode Sirklar.mp3     5,24 MB  
<   04 - Orientering kontrollutvalet.mp3     7,96 MB  
<   05 - 019 Referatsaker.mp3     1,07 MB  
<   06 - 020 Orientering fra ordførar og politiske organ.mp3     4,05 MB  
<   07 - 021 Val av revisor.mp3     3,82 MB  
<   08 - 022 Bompengefinansiering Sotrasambandet.mp3     1,41 MB  
<   09 - 023 Eigarskapsmelding.mp3     557,11 KB  
<   10 - 024 Status kommunereform.mp3     2,87 MB  
<   11 - 025 del 1 Kommunereform prosess Bergen m.fl.mp3     958,88 KB  
<   12 - 025 del 2 Kommunereform prosess Bergen m.fl.mp3     281,02 KB  
<   13 - 026 Sæle, detaljregulering.mp3     2,07 MB  
<   14 - 027 Fuzzy Dize - søknad serverings- og skjenkeløyve.mp3     5,10 MB  
<   15 - 028 til 030 Diverse val.mp3     1,10 MB  
<   16 - 031 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     3,87 MB  

Denne tenesta er levert av: