Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2016 > 2016-05-11
       
Ç       Str:  
<   01 - 32 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,14 MB  
<   02 - 33 Referatsaker, orienteringar.mp3     17,90 MB  
<   03 - 34 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     3,79 MB  
<   04 - 35 Økonomirapport 1. kvartal.mp3     4,62 MB  
<   05 - 36 Utbetring fv 201 Eide - Spildepollen.mp3     977,88 KB  
<   06 - 37 Kaianlegg fiskerihamn Porsvika.mp3     2,13 MB  
<   07 - 38 Vesthordaland brann og redning.mp3     1,55 MB  
<   08 - 39 Utbyggingsavtale Torvhustjørna 1.mp3     2,96 MB  
<   09 - 40 Tilsetjing ny rådmann.mp3     2,89 MB  
<   10 - 41 Val styremedlem Trigger.mp3     438,84 KB  
<   11 - 42 Val styremedlem Gode Sirklar.mp3     412,55 KB  
<   12 - 43 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     5,17 MB  

Denne tenesta er levert av: