Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2016 > 2016-06-13
       
Ç       Str:  
<   01 - 044 og 045 Innkalling, saksliste referatsaker og orienteringer.mp3     5,63 MB  
<   02 - 046 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     5,20 MB  
<   03 - 047 Sund VA saker til gen. forsamling.mp3     2,02 MB  
<   04 - 049 Rekneskap og årsmelding Sund eigedomsutviling.mp3     1,37 MB  
<   05 - 050 Årsmelding Sund kommune 2015.mp3     642,30 KB  
<   06 - 051 Kommunerekneskapen 2015.mp3     980,39 KB  
<   07 - 052 Årsmelding 2015 kontrollutvalet.mp3     377,41 KB  
<   08 - 053 Rullering kommunedelplan Skogsskiftet.mp3     660,82 KB  
<   09 - 054 Planstrategi Sund kommune.mp3     1,77 MB  
<   10 - 055 Oreigning Haugen på Glesnes.mp3     8,04 MB  
<   11 - 048 Reiselivssatsing.mp3     9,54 MB  
<   12 - 056 Ruspolitisk handlingsplan.mp3     1,04 MB  
<   13 - 057 Alkoholpolitiske retningsliner.mp3     6,30 MB  
<   14 - 058 Dagsenter for eldre.mp3     1,42 MB  
<   15 - 059 Ungjobb.mp3     1,69 MB  
<   16 - 060 - 064 Diverse val.mp3     1,97 MB  
<   17 - 065 Kjøp av bustader Fardalen Kleppe.mp3     564,68 KB  
<   18 - 066 Kjøp av leilegheiter Sauafjellet.mp3     2,07 MB  
<   19 - 068 Tilsetjing ny rådmann.mp3     5,34 MB  
<   20 - 069 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     2,47 MB  

Denne tenesta er levert av: