Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2016 > 2016-09-12
       
Ç       Str:  
<   01 - 72 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     929,41 KB  
<   02 - 73 Orientering frå kyrkja.mp3     4,41 MB  
<   03 - 73 Orientering frå Nordsjøfartmuseet.mp3     8,56 MB  
<   04 - 73 Referatsaker.mp3     1,07 MB  
<   05 - 74 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     4,41 MB  
<   06 - 75 Avklaring revidering av alkoholpolitiske nretningsliner.mp3     3,03 MB  
<   07 - 76 Fornying salsløyve for øl.mp3     766,10 KB  
<   08 - 77 Fornying skjenkeløyve Glesvær kafe.mp3     2,27 MB  
<   09 - 78 Panora hot. fornying skjenkeløyve.mp3     735,56 KB  
<   10 - 79 Økonomirapport 2. kvartal.mp3     5,63 MB  
<   11 - 80 Personalbase ved Rødekorshuset.mp3     1,08 MB  
<   12 - 81 Utbetringstiltak Aktivitetssenteret.mp3     1,71 MB  
<   13 - 82 Fylkeskommunal overtaking ferjekaiar.mp3     209,23 KB  
<   14 - 83 Områdeplan Skogsskjenet.mp3     11,19 MB  
<   15 - 84 Hammersland, vegtilkomst.mp3     886,85 KB  
<   16 - 85 Handtering av falleferdige bygg.mp3     3,58 MB  
<   17 - 86 Val - forliksråda.mp3     913,90 KB  
<   18 - 87 Dyrevernnemnd - framlegg på kandidatar.mp3     355,57 KB  
<   19 - 88 Revisjon vedtekter Regionrådet Vest.mp3     250,20 KB  
<   20 - 89 Mandat rådet for funksjonshemma.mp3     999,23 KB  
<   21 - 90 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     4,89 MB  

Denne tenesta er levert av: