Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2016 > 2016-10-18
       
Ç       Str:  
<   01 - 096 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,41 MB  
<   02 - 097 Orientering frå Røde Kors fleirkulturell.mp3     6,35 MB  
<   03 - 097 Orientering frå NAV.mp3     4,62 MB  
<   04 - 097 Referatsaker.mp3     269,46 KB  
<   05 - 098 Orienteringar frå ordførar og politiske organ.mp3     6,24 MB  
<   06 - 099 Områdeplan Skogsskjenet.mp3     10,79 MB  
<   07 - 100 Rullering kommuneplanen sin arealdel.mp3     4,74 MB  
<   08 - 101 Førebuande fellesnemnd.mp3     1,05 MB  
<   09 - 102 Likvidetslån Sund kyrkjelege fellesråd.mp3     738,14 KB  
<   10 - 103 Grunnkjøp ny skule Spildepollen.mp3     2,80 MB  
<   11 - 104 Antimobbeprogram i barnehage.mp3     12,69 MB  
<   12 - 105 Selskapsavtale for IKA.mp3     54,59 KB  
<   13 - 106 Innbyggjarinitiativ vegnamn.mp3     2,60 MB  
<   14 - 107 Val av styre Sund eigedomsutvikling.mp3     708,45 KB  
<   15 - 108 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     3,21 MB  

Denne tenesta er levert av: