Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2016 > 2016-11-15
       
Ç       Str:  
<   01 - MOT-presentasjon.mp3     7,19 MB  
<   02 - 109 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     609,35 KB  
<   03 - 110 Referatsaker og orienteringar.mp3     1,90 MB  
<   04 - 111 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     4,12 MB  
<   05 - 112 Revisjon forskrift vass og avlaupsgebyr.mp3     5,15 MB  
<   06 -113 Økonomirapport 3. kvartal.mp3     326,34 KB  
<   07 - 114 Lånegaranti nye brannbilar.mp3     686,51 KB  
<   08 - 116 Klagehandsaming Haugen på Glesnes.mp3     382,57 KB  
<   09 - 117 Avtale med Bogen eiendom i Porsvika.mp3     3,27 MB  
<   10 - 118 Vidareføring av tenester i BRB.mp3     1,30 MB  
<   11 - 119 Rullering barnehageplan.mp3     6,44 MB  
<   12 - 120 Høyring etablering Vestlandsregion.mp3     1,14 MB  
<   13 - 121 Søknad om overtaking privat veg.mp3     2,23 MB  
<   14 - 122 Møteplan 2017.mp3     1,80 MB  
<   15 - 123 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     6,84 MB  

Denne tenesta er levert av: