Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2016 > 2016-12-13
       
Ç       Str:  
<   01 - Utdeling av prisar.mp3     6,87 MB  
<   02 - Namneopprop.mp3     689,65 KB  
<   03 - 124 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     522,21 KB  
<   04 - 125 Referatsaker.mp3     555,00 KB  
<   05 - 126 Orientering frå ordførar.mp3     5,16 MB  
<   06 - 127 Plan for forvaltningsrevisjon.mp3     4,36 MB  
<   07 - 128 Plan for selskapskontroll.mp3     1,98 MB  
<   08 - 129 Forvaltningsrevisjon sosialtenesta.mp3     6,96 MB  
<   09 - 130 VA gebyr 2017.mp3     6,48 MB  
<   10 - 131 Renovasjonsgebyr 2017.mp3     102,16 KB  
<   11 - 132 Budsjett og økonomiplan.mp3     18,58 MB  
<   12 - 133 Budsjettjusteringar investeringar.mp3     219,33 KB  
<   13 - 134 Etablering Grunderparken Vest.mp3     327,61 KB  
<   14 - 135 Søknad fritak politiske verv.mp3     213,19 KB  
<   15 - 136 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     3,95 MB  

Denne tenesta er levert av: