Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2017 > 2017-02-14
       
Ç       Str:  
<   01 - 001 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     689,79 KB  
<   02 - 002 Info frå Gode Sirklar.mp3     5,77 MB  
<   03 - 002 Referatsaker.mp3     1,21 MB  
<   04 - 003 Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     13,01 MB  
<   05 - 004 Reguleringsplan Midttveit.mp3     1,00 MB  
<   06 - 005 Søknad salsløyve Vinmonopolet.mp3     3,04 MB  
<   07 - 006 Utbetring fv 201 Eide - Spildepollen statusrapport.mp3     1,31 MB  
<   08 - 007 Samarbeid barnevernet Fjell og Sund.mp3     1,36 MB  
<   09 - 008 Barnevernvakt Fjell, Sund og Øygarden.mp3     752,27 KB  
<   10 - 009 Utvida mandat til Førebuande fellesnemnd.mp3     934,99 KB  
<   11 - 010 Framdriftsplan skule og barnehage i Spildepollen.mp3     1,01 MB  
<   12 - 011 Sotrasambandet, finansieringsopplegg.mp3     1,35 MB  
<   13 - 012 Strategisk landbruksplan.mp3     749,91 KB  
<   14 - 013 Nytt varamedlem representskapet brannvernet.mp3     628,85 KB  
<   15 - 014 Oppnemning valstyre Stortingsvalet.mp3     217,78 KB  
<   16 - 015 Statusrapport middagsservering Sundheimen.mp3     3,94 MB  
<   17 - 016 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     3,35 MB  

Denne tenesta er levert av: