Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2017 > 2017-03-28
       
Ç       Str:  
<   01 - Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     691,24 KB  
<   02 - Orientering frå Sund VA.mp3     9,78 MB  
<   03 - Referatsaker.mp3     2,96 MB  
<   04 - Orientering frå ordførar og politiske organ.mp3     8,82 MB  
<   05 - Orientering frå rådmannen.mp3     7,04 MB  
<   06 - 20 Revisjon av delegasjon.mp3     120,87 KB  
<   07 - 21 Revisjon av økonomisk delegasjonsreglement.mp3     861,75 KB  
<   08 - 22 Årsmelding kontrollutvalet.mp3     236,72 KB  
<   09 - 23 Søknad om dispensasjon 14 - 4 og 87 på Kleppe del 1.mp3     9,12 MB  
<   10 - 23 Søknad om dispensasjon del 2.mp3     4,18 MB  
<   11 - 24 Ny skule i Spildepollen.mp3     702,09 KB  
<   12 - 25 Høyring regional areal og transportplan.mp3     3,87 MB  
<   13 - 26 Høyring regional transportplan.mp3     7,61 MB  
<   14 - 27 Marint verneområde Krossfjorden.mp3     622,95 KB  
<   15 - 28 Eigarskapsstrategi for brannvesenet.mp3     946,97 KB  
<   16 - 29 Fornying og utvikling av lokaldemokratiet.mp3     295,80 KB  
<   17 - 30 Opprusting bruer på Golta og Viksøy.mp3     635,55 KB  
<   18 - 31 Sundhallen nytt utstyr.mp3     438,45 KB  
<   19 - 32 Kommunalt vedlikehald.mp3     295,99 KB  
<   20 - 33 Klokketårnet på Sund kyrke.mp3     380,04 KB  
<   21 - 34 Samarbeidsavtale med BIR om tilsyn me forsøpling.mp3     264,89 KB  
<   22 - 35 Oppneming av møtefullmektig i forliksrådet.mp3     185,84 KB  
<   23 - 36 Interpellasjoner og spørsmål.mp3     2,89 MB  

Denne tenesta er levert av: