Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2017 > 2017-10-17
       
Ç       Str:  
<   01 - Orientering frå Sund VA.mp3     4,27 MB  
<   02 - 090 Referatsaker og orienteringar.mp3     1,06 MB  
<   03 - 091 Orientering ordførar og politiske organ.mp3     8,95 MB  
<   04 - 092 Vassforsyning Gåsavatnet.mp3     870,63 KB  
<   05 - 093 Eveluering nytt VA gebyrregulativ.mp3     3,85 MB  
<   06 - 094 Forslag investeringsprogram fylkesvegnettet.mp3     3,27 MB  
<   07 - 095 Frivilligkoordinator kultur.mp3     2,55 MB  
<   08 - 096 Søknad utviding skjenkeområde.mp3     859,05 KB  
<   09 - 097 Strategi og utviklingsplan for skulane.mp3     7,95 MB  
<   10 - 098 Skiping av BOH.mp3     1,07 MB  
<   11 - 099 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     3,94 MB  

Denne tenesta er levert av: