Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Ordførerpraten
       
Ç       Str:  
0   2011     760,40 MB  
0   2012     821,39 MB  
0   2013     660,16 MB  
0   2014     496,16 MB  
0   2015     368,51 MB  
0   2016     367,25 MB  
0   2017     351,73 MB  

Denne tenesta er levert av: